Download de Flash Player om flash te bekijken.

Doel en voordelen

Venster sluiten, terug naar home

Doel en ambitie van de coöperatie
Het doel van de Landwinkelcoöperatie is om tegen zo min mogelijke kosten een winkelformule aan de leden beschikbaar te stellen waarmee de leden hun inkomen kunnen versterken. Om de organisatie zelfstandig te laten functioneren zijn er eind 2009 honderd Landwinkels nodig. Uit de eerste marktpeilingen blijkt dat er voldoende potentie en interesse is om deze doelstelling te halen. Landwinkel heeft haar uitgangspunten en strategie uitgebreid beschreven in een ondernemingsplan.

Voordelen van samenwerking
Onderscheidend assortiment:
Het ontwikkelen van een assortiment ambachtelijke streekproducten onder het merk Landwinkel zorgt voor exclusiviteit. Alleen producten met een regionale herkomstgarantie en die voldoen aan de richtlijnen van Erkend Streekproduct (www.erkendstreekproduct.nl ) komen hiervoor in aanmerking.

Efficiënte distributie op winkelniveau
Gecertificeerde boerderij- en streekproducten worden onder regie van Landwinkel rechtstreeks bij producenten ingekocht en gedistribueerd naar de Landwinkels. Hierdoor kunnen we de Landwinkels een gezonde variatie aan ambachtelijke streekproducten bieden: producten uit eigen bedrijf en regio, maar ook gecertificeerde streekproducten uit andere regio´s.

Landelijke promotie
Landwinkel ontwikkelt een eenduidige uitstraling. Promotiemateriaal wordt gezamenlijk ingekocht. Banieren, verpakkingsmateriaal, posters etcetera kunnen zo veel voordeliger worden ingekocht dan wanneer een ondernemer dat zelf regelt.

Positief imago agrarische sector
Er worden regelmatig Landelijke acties gehouden en het Landwinkelhuismerk geeft marktprikkels aan ondernemers om nieuwe ambachtelijke streekproducten te introduceren. De Landwinkelformule draagt hierdoor bij aan de instandhouding van ambachtelijke productie, zet regio´s op de kaart en draagt daardoor bij aan een positief imago van de agrarische sector.


U bevindt zich hier : Home || Doel en voordelen