Download de Flash Player om flash te bekijken.

Kennis cirkel

Venster sluiten, terug naar home

Maatschappelijke doelstelling
Landwinkel heeft samen met partners een ambitieus leer en experimenteer programma ‘professionalisering Landwinkels via kenniscirkels’ ontwikkeld. Dit programma loopt tot en met april 2009 en is met name gericht om verder invulling te geven aan de maatschappelijke doelstellingen van Landwinkel:

Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het (agrarisch) landschap en de boerderij / tuinderij / boomgaard activiteiten en de daaraan verbonden producten.
Het versterken van de Landwinkel, en het daaraan gekoppelde agrarisch bedrijf, als economische en sociaal-culturele drager van het Landelijk gebied.
Het aanjagen van de ontwikkeling van ambachtelijke boerderij en streekproducten in de regio; en het stimuleren van coöperatief ondernemerschap.
Via deze webpagina zullen wij u over de belangrijkste resultaten informeren.

Partners
Een groot aantal partners participeren in het programma, te weten:

Belangrijkste clusters
Wat zijn de belangrijkste clusters in het leer en experimenteer programma?

  • Cooperatief ondernemerschap
  • Boerderij beleving en consumentenbetrokkenheid
  • Professionalisering Landwinkels en professionalisering ambachtelijke boerderij en streekproducten

 


U bevindt zich hier : Home || Kennis cirkel